Ďakujeme že nám chcete pomôct 2% z dane

Návrat na domovskú stránku

Aký je postup?

 1. Začiatkom roku požiadajte zamestnávateľa, aby Vám urobil zúčtovanie dane za uplynulý rok, tak aby ste mohli poukázať 2% z dane na daňovom úrade
 2. Po obdržaní zúčtovania dane od zamestnávateľa a potvrdenia o uhradení daňového nedoplatku vyplňte tlačivo na poukázanie dane (stiahnúť tu). Pre naše združenie zadajte uvedené údaje.
 3. Vyplnené tlačivá podajte do 30.4. Daného roku na príslušnom daňovom úrade, kde máte trvalé bydlisko.
 • Právna forma Občianske združenie
 • Meno Združenie Sofia Bratislava
 • Ulica Ševčenkova 21
 • Mesto Bratislava
 • PSČ 851 01
 • IČO 31783996 (číslo vo formulári zarovnajte vpravo,
  aby sa správne načítalo na daňovom úrade)