O nás

Združenie Sofia Bratislava je svojpomocným občianskym združením, ktoré sa zaoberá všestrannou pomocou ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením. Systematicky vyvíjame aktivity smerujúce k zrovnoprávneniu postavenia ľudí s duševnou poruchou, presadzujeme ich požiadavky a potreby, pokúšame sa o zmeny stereotypu vo vnímaní ľudí s duševnou poruchou. Pomáhame pri vytváraní ďalších podmienok pre ich pracovnú, sociálnu a zdravotnú rehabilitáciu a integráciu do spoločnosti.

Organizujeme športové stretnutia v telocvični, spoločné kúpanie na jazerách, návštevy divadla, turistické výlety a opekačky, čítačky so spisovateľmi, výlety na Vianočné trhy do Viedne a ďalšie podujatia podľa preferencií členov.

Kooperujeme so zainteresovanými štátnymi a neštátnymi organizáciami, občianskymi združeniami a nadáciami u nás aj v zahraničí, reagujeme na aktuálne grantové výzvy. Zúčastnujeme sa kampane a podieľame sa na zbierke Dni nezábudiek, ktorá prebieha v réžii Ligy za duševné zdravie v SR . Priebežne publikujeme v médiách o naších aktivitách, napr. v časopise Druhý breh.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo a konzultácie pre sféru duševného zdravia a sociálnych služieb, ktoré klientom ponúkajú iné inštitúcie. Sprevádzame na požiadanie členov združenia po hospitalizácii. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook v skupine „Združenie Sofia Bratislava“, kde uverejňujeme pozvánky na naše podujatia. Kontaktujú nás ľudia, ktorí potrebujú nasmerovanie v situácii pri skúsenosti s duševným ochorením, ale aj študenti kvôli praxi, diplomovej práci a dobrovoľníctvu.

Zobraziť viac

Pozvánky

Najbližšie sa stretneme:

Pridajte sa k nám
a spoznajte naše združenie bližšie.

Zobraziť všetky pozvánky

Podporte nás

Radi by sme Vás poprosili o príspevok a podporu na našu činnosť. Prostriedky od Vás použijeme na dobrý účel zlepšenia života ľudí s duševnou poruchou. Sme svojpomocné združenie, ktoré zlepšuje život ľudí s duševnou poruchou a hlavnou podporou sú dobrovoľní darcovia a organizácie, či nadácie, ktoré nám poskytujú dobrovoľné príspevky a granty. Čiastočne si financujeme úhradu nákladov aj dobrovoľným členským poplatkom 10 eur ročne na člena, resp. príspevkom z dobrovoľníckej zbierky Nezábudka, na ktorej sa podieľajú priamo členovia zbieraním do pokladničiek počas trvania zbierky organizovanej Ligou za duševné zdravie. Zo štátnych prostriedkov nedostávame žiadny príspevok. Nemáme žiadnych platených zamestnancov a nevlastníme žiadne priestory, tieto si prenajímame bezplatne od spriatelených organizácií.

Kam idú financie nášho združenia?

 • Šport

  prenájom
  telocvične na šport

 • Kultúra

  vstupenky
  na kultúrne podujatia

 • Stravovanie

  občerstvenie
  na výletoch do prírody

 • Cestovné náklady

  preplatenie
  cestovného na výletoch

Ako nás podporiť?

Ľudia ľuďom

Výzva Ľudia ľuďom

Navštíviť výzvu
2 percentá z dane

Darovanie 2% z dane

Ako na to

Ďakujeme

Veľmi pekne ďakujeme všetkým osobám a organizáciám, ktoré dobročinne podporili naše aktivity, z dlhého zoznamu spomeňme:

 • Liga za duševné zdravie

  Ďakujeme Lige za duševné zdravie za podporu naších aktivít ako i dlhodobú komunikáciu témy duševného zdravia a aktivít za destigmatizáciu ľudí s duševnou poruchou. Veľkú pomoc pre nás znamená aj zbierka Nezábudka.

 • Magistrát hl. mesta Bratislava

  Ďakujeme magistrátu hl. mesta Bratislava za dlhodobú podporu naších aktivít, hlavne udelenie grantov na športové aktivity, ktoré organizujeme pre ľudí s duševnou poruchou.

 • Nadácia Orange

  Ďakujeme nadácii Orange za podporu v programe Daruj Vianoce, hlavne udelenie grantov na návštevu divadelných predstavení a darčekov k Vianociam pre ľudí s duševnou poruchou.

 • Nadácia SPP

  Ďakujeme nadácii SPP za podporu naších členov v individuálnych rozvojových programoch a udelenie grantov na ich realizáciu.